Shipyard

Royal Hakvoort Shipyard

Yachts built by Royal Hakvoort Shipyard

Location & Contact

Royal Hakvoort Shipyard
Havenstraat 22
Monnickendam 1141AX
Netherlands